ESER SÖZLEŞMESİ “ORTAK PAKET”

GRAFİST YAYIN GRUBU “ORTAK PAKET” ESER SÖZLEŞMESİ

YAZARIN ADI SOYADI:
YAZARIN KİTAP KAPAĞINDA KULLANACAĞI İSİM SOYİSİM:
ESERİN ADI:
TARİH:
ÖNEMLI:
Ortak yayın paketi, talep doğrultusunda baskı felsefesi ile oluşturulmuş bir yayın biçimidir. İlk baskı yüz adet ile başlar sonrasında talep doğrultusunda baskı devam eder. Talep olmazsa kitap basılmaz. Ortak yayın paketinin en temel özelliği budur. Basılan kitaptan yazara ücretsiz olarak 20 adet verilir.

1.TARAFLAR
1.1 İş bu sözleşme, Eserin üreticisi olan Yazar ile Zuhuratbaba Mah. Akatlar Sk. Mine Apt. No:51/BBakırköy / İstanbul adresinde faaliyetini sürdürmekte olan Grafist Yayın Grubu arasında yapılmaktadır.

1.2 Grafist Yayın Grubu’nun Kültür Bakanlığı ‘‘Yayıncı Sertifikası’’ numarası 18268’dir.

1.3 İşbu sözleşme telif hakkı yazara ait olan çalışmanın (Eserin) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Eser ile daha sonra kitap haline getirilecek olan ürün, yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış olan dosya kastedilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
2.1 Yayıncı ile Yazar arasında yapılan bu sözleşme, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Bir yıl sonra sözleşmedeki her iki tarafında edimleri sonlanır. Sözleşme sona erer. Yazarın isteğine bağlı olarak kendisine 10 yıl dağıtım garantisini sunulmuştur. Yazar isterse bu hakkı kullanabileceği gibi isterse kullanmayıp kitabının dağıtımını durdurabilir.

3. YAYINLAMA HAKKI
3.1. İşbu sözleşme ile birlikte Yazar, yazmış, düzenlemiş ya da çevirmiş olduğu eserin basım, çoğaltma, yayma, dağıtım, satış ve tanıtım haklarını Yayıncıya vermiş bulunmaktadır. Grafist Yayın Grubu baskı, çoğaltma, yayma, dağıtma ve satma politikasını ve sayısını belirleme konusunda tam anlamıyla yetkilidir.

3.2 Yayıncı, yayınladığı eserin birinci baskısı satılıp bittiğinde ikinci baskıyı herhangi bir ek ücret talep etmeden yapar. Aynı şekilde ikinci baskıdan sonraki baskıları da yapmaya yetkilidir. Bu baskılardan dolayı da ek bir ücret talep etmez.

3.3 Yayıncı, kitabını çıkardığı yazarın bir başka kitap yazması durumunda o kitabı liste fiyatlarında % 25 indirim yaparak yayınlamak zorundadır. Aynı yazarın 3.- 4. ve diğer kitapları için de bu madde geçerlidir.

3.4 Yayıncı, kitabı yayınlamadan önce örnek bir baskı yapar ve bu baskıyı yazara gönderir. Yazar, kendisine gelen örnek baskıyı inceler. Kapakta veya içerikte değiştirilmesini istediği hususlar varsa bunu bildirir. Aynı şekilde basılmasını istiyorsa mail yoluyla veya telefonla bildirir.

4. YAYINLAMA ZAMANI
4.1 Yayıncı, başvurunun yapılması, sözleşmenin imzalanması, YAZAR’ın ESER’iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından en geç 3 (üç) ay içerisinde ESER’i yayınlamak zorunluluğundadır. Mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil edilmemektedir. Editöryal çalışması çok uzun sürecek eserlerde yazar ve yayıncı dilerlerse bu 90 günlük süreyi uzatabilirler. Yayıncı mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa yazar doksan günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar yapar ve bu ihtarın ardından otuz gün süreyle eser hala yayınlanmamışsa sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. Yayınevi 4.1 numaralı maddeye uymadığı takdirde yazardan aldığı tüm paraları iade etmekle birlikte 2000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. Bu maddedeki ‘yazardan kaynaklanan gecikmeler’ ile kastedilen şunlardır:
a) Yazarın kapak tasarımı ile ilgili olarak kararsız kalması ve yeni tasarımlar istemesi. Gönderilen tasarımlar konusunda da kararsız kalması ve tekrar tasarım çalışması yapılmasını istemesi.

b) Editöryal çalışmanın ardından yazarın onayına sunulan metnin, yazarın iş yoğunluğu vb. herhangi bir sebep dolayısıyla yazar tarafından onaylanmaması, geç incelenmesi.

c) Baskıya hazır hale getirilen, yazardan onayı alınan metinin veya kapağın matbaa sürecine girecekken son anda yazar tarafından yeni değişikliklere tabi tutulması.

d) Peşin ödemelerde yazarın söz verdiği tarihte ödemeyi yapmaması, taksitli ödemelerde yazarın taksitleri hiçbir gerekçesi olmadan ödememesi. Bu durumda yayınevi çalışmayı durdurma hakkına sahiptir.

5. KİTABIN FORMATI
5.1 Yayıncı, eseri kitap şeklinde, Enzo kitap kağıdına basarak yayınlayacaktır. Yazar sözlü olarak talebini iletirse bu sözleşme aynı zamanda e-kitap baskısı için de kullanılabilir. Ekstra bir kâğıt tercih edilecekse bu yazar tarafından yayınevine bildirilir. Yayıncı, eserin baskı tekniğini belirleme konusunda yetkilidir. Yazarın özel istekleri dikkate alınır ve sözleşmeye eklenerek uygulanır.

5.2 Yayıncı, kitabın iç sayfa ve kapak tasarımlarında yazarın önerilerine göre hareket edecektir. Yazardan son onay, yazılı olarak, sözlü olarak veya elektronik posta yoluyla alınacaktır. Son söz yazara aittir ve onun onay vermediği kapak veya iç sayfa tasarımı yayına sokulmayacaktır.

6. DAĞITIM VE SATIŞ
6.1 Yayıncı kitabın dağıtım ve satışını üstlenir. Dağıtımla kastedilen eserin kitap evlerine ve internet satış sitelerine dağıtılmasıdır. Satışla kastedilen eserin kitap evlerinde ve internet satış sitelerinde satılmasıdır. Yayıncı dağıtım ve satış süreci için ekstra bir ücret talep etmeyecektir. Dağıtım ve Satış yayın piyasasının içinde bulunduğu arz talep şartlarında işleyecektir. Yayınevi yayınladığı kitabın yayın bilgilerini çalıştığı dağıtım evlerine verecek onlardan gelen siparişler doğrultusunda fatura ile çıktı yaparak kitapçılara ulaştırılacaktır.

6.2. Yayınevi katıldığı fuarlarda yazarın kitabını sergilerken herhangi bir kira istemez. Yazar katıldığı Fuarlarda yazar imza günü yapmak isterse yayıncı buna izin vermek zorundadır. İmza gününden elde edilen kar yazara aittir ve kitabın genel dağıtım ve satış gelirlerine eklenerek yazara ödenecektir.

6.3. Grafist Yayın Grubu, talep etmesi durumunda yayınladığı kitaptan yazara ücret karşılığında vermek zorundadır. Yazar kendi kitabını % 50 iskonto ile alabilir. Yazar kendi kitabını ücretsiz alma hakkına sahip değildir.

6.4. Yayıncı kitabı dağıtım firmalarına verir ve kestiği faturalar üzerinden satış gelirlerini hesaplar.

7.FUAR GARANTİSİ
7.1. Grafist Yayın Grubu tüm yazarlarına, İstanbul Kitap Fuarı’na katılmayı mücbir sebepler dışında kesin olarak taahhüt ve garanti eder. Ayrıca İzmir Kitap Fuarı, Ankara Kitap Fuarı, Trabzon, Malatya, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Adana vb. kitap fuarlarına yazarlarının yeterli talebi olduğu sürece katılmayı garanti eder. Katıldığı tüm fuarlarda eğer yazarlarının talebi olursa imza günü yaptırmayı garanti eder. Yine yazarlarının talebi olması durumunda söyleşi ve panel düzenlemeyi garanti eder.

8. REKLAM GARANTİSİ
8.1. Grafist Yayın Grubu yayınladığı kitabın tanıtımını ve reklamını yapmayı garanti eder. Tanıtım ve reklamla kastedilen şudur: Milliyet, Hürriyet, Radikal, CNN Türk, NTV gibi büyük tv kanalları ve büyük gazetelere kitabın tanıtımını göndermek. Yayın Grubuna bağlı dergi ve internet sitelerinde ücretsiz olarak yayınlamak.

9. TELİF HAKLARI
9.1 Kitabın tüm hakları Grafist Yayın Grubu’na değil yazara ait olacaktır. Kitabın film yapılması, tiyatro oyunu yapılması, dizi yapılması vb. durumlarda telif ücreti yazarın olacaktır.

10. KOMİSYON
10.1 ESER yayınlandıktan altı ay sonra satış sayısına göre her kitabın % 20’lik kısmı %8 KDV düşüldükten sonra yazara ödenir.

11. YAZARIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI
11.1 Yazar ile Yayıncı arasında hazırlanan sözleşmeyi iptal etmek için yazar en az otuz ( 30 ) gün öncesinden Yayıncıya gerekçeli kararını bildirerek, yazılı olarak başvuru yapmak zorunluluğundadır.

11.2 Sözleşmenin kitap yayınlanmadan iptal edilmesi için yazarın gerekçeli kararını yazılı olarak Yayıncıya bildirmesi gerekir. Yazara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, satılan kitaplarının telifi ödenir.

11.3. Yazar kitabı yayınlamadan iptal ederse, kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, editörlük ve tasarım gibi hizmetler eğer yapılmışsa kendisine sunulur, ileride aynı kitabı veya bir başka kitabı yayınlama hakkı verilir.

12. EDİTÖRYAL GARANTİ
12.1. Grafist Yayın Grubu, çok kaliteli bir editöryel çalışma, redaksiyon ve kapak tasarımı sözü vermektedir. Yazar, baskıdan önce kendisine gönderilen dosyadaki editöryel çalışmayı yeterli bulmazsa, tasarımı beğenmezse, tekrarını isteyebilir, yeniden karşısına gelen çalışmayı yetersiz bulursa gerekçelerini açıklayarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Yazar metne onay verdikten sonra kitap baskıya girdiği andan itibaren ve basıldıktan sonra herhangi bir değişiklik ikinci baskıya kadar söz konusu olamaz.

12.2. Grafist Yayın Grubu editöryal çalışmayı, Türkoloji mezunu, edebiyat bölümü mezunu, türk dili ve edebiyatı bölümü mezunu personeline yaptırmayı garanti eder. Her yazar kendi editörünün kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir, editörünün hangi bölüm mezunu olduğunu sorgulama hakkına sahiptir ve arzu ettiği takdirde diplomasını görme hakkına sahiptir.

12.3. Editörlük işlemi yapılan eser onay için yazara gönderilir. yazar, eser bir kitap ölçülerinde dizilmeden önce metinde yapmak istediği son değişiklikleri gönderilen bu doküman üzerinde yapmalıdır. Editöryel Gözden Geçirme dosyasının yazar tarafından onaylanmasının ardından yazarın metin üzerinde herhangi bir müdahalede bulunma hakkı yoktur. Yazar, kitapta ve bölüm adlarındaki değişiklikleri en başta yapmalıdır. Kitaba paragraf veya cümle ekleme ve çıkarma gibi keyfi istekler yine en başta yapılmalıdır. Kitabın içine resim, illüstrasyon ve tablo eklemek veya çıkarmak yine en başta yapılmalıdır. Kitaba önsöz, kaynakça, biyografi vb. kısımların konulup konulmayacağı en başta kararlaştırılmalıdır. Editörlük çalışması bitip Eser bir kitap ölçüleri içinde dizildikten sonra yayın sürecini uzatacağı için bu tip isteklerde bulunulmamalıdır.

13. GRAFİK\TASARIM ÇALIŞMASI GARANTİSİ
13.1 Yayınevi grafik ve tasarım çalışmalarını grafik tasarım bölümleri mezunu, resim öğretmenliği, resim bölümü ve dengi güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan personeline yaptırmayı garanti eder. Her yazar kendi eserinin tasarımcısının kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir. Hangi bölüm mezunu olduğunu sorma hakkına ve diplomasını görme hakkına sahiptir.

13.2. Yazar kitabı için nasıl bir kapak tasarımı istediğini anlatabilir.Tasarımcı teknik imkanlar ölçüsünde buna uygun bir tasarım yapar. Eğer yazar herhangi bir talepte bulunmamışsa Tasarımcı kendi uygun gördüğü tasarımı yapar. Yazarın toplamda 3 farklı tasarım isteme hakkı vardır. Bu tasarımlar üzerinde de en fazla 2 kez değişiklik talep etme hakkı vardır. Yazarın isteyeceği tasarım internet ortamındaki görsellerle yapılacağı için illüstrasyon veya fotoğraf çekimi gerektirecek tasarımlar farklı bir bütçeye tabi tutulacaktır. İllüstrasyon ve özel fotoğraf çekimi isteyen yazarlar bu isteklerini belirttikleri takdirde sözleşmeye eklenecek ve gerekli bütçe tespit edilecektir.

14. SATIŞ TAKİP GARANTİSİ
14.1 Grafist Yayın Grubu, yayınevinden kitap çıkartan tüm yazarlara internet sitesinde bulunan satış kitap özelliğini kullanmasını garanti eder. Yayınevi yazarına bir şifre verir ve yazar bu şifre ile giriş yaparak kitabının satış dağıtımını günlük olarak takip eder. Yayınevi, sitesinde bulunan bu özelliğin çalıştığını garanti eder.

15. YAYINCININ YAYINI DURDURMA HAKLARI
15.1 Yayıncı, yasal sorunlarla karşılaşabileceği bir çalışma olduğu anlaşıldığı takdirde, yayını durdurma ve kitabı basmama hakkına sahiptir.

16. YAZAR TAAHHÜTLERİ
16.1 Yazar,Yayıncıya eserin gerçek sahibi olduğunu, bu eseri kendisinin yazdığını ya da yasal haklarını elinde bulundurduğunu garanti etmektedir.

16.2 Yazar, Yayıncıya ürün içerisinde bulundurduğu her türlü grafik ve görsel çalışmalarının kendisine ait olduğunu garanti etmektedir.

16.3 Yazar, Yayıncıya eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını garanti etmektedir.

16.4 Yazar, çalışmaların kendisine ait olmaması durumunda bu çalışmaların haklarını aldığını gösteren yazılı izni, Yayıncıya belge aktarmaları sırasında ulaştırmak zorunluluğundadır.

17. TAZMİNAT HALLERİ
17.1. ESER’le ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR’a ait olacaktır.

17.2.Yayıncı bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

18. BASKI
18.1. Yazar yayınevine birinci baskıyı en fazla 1000 adete kadar yapma hakkını vermiştir. Yayınevi hiçbir şartla birinci baskıda 1000 adetten fazla baskı yapamaz, ancak gerekli görürse daha az yapabilir. Yayınevi bu sayıyı (1000 adeti) geçmemek şartıyla baskı sayısını talep doğrultusunda belirleme yetkisine sahiptir. Bu konuda tek yetkilidir. Yayınevi talep doğrultusunda baskıyı yüz adet, ikiyüz adet, beşyüz adet gibi rakamlarla yapma hakkına sahiptir. Yazarın yayınevine bin adet baskı hakkı vermiş olması kitabın ille de bin adet basılmak zorunda olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Ortak paketin temel felsefesi talep doğrultusunda baskıdır. İnsiyatif yayınevindedir. Yayınevi gerek görürse bin tam adet basabileceği gibi gerek görmezse daha az sayıda da basıp başlangıç yapabilir.

18.2. Birinci baskı bittikten sonra yayınevi bu sözleşmeye dayanarak 2. Baskı, 3. Baskı, 4. Baskı, 5. Baskı, yapmaya yetkilidir. Bu baskılar için ayrı bir sözleşme gerekmemektedir. Bu baskıların her birinin sayıları da yine 1000 adeti geçmemek üzere yazar tarafından yayınevine devredilmiştir. Grafist Yayın Grubu baskı, çoğaltma, yayma, dağıtma ve satma politikasını ve sayısını belirleme konusunda tam anlamıyla yetkilidir.

18.3. Yayınevi baskı zamanını ve sayısını belirleme konusunda tam ve tek yetkilidir. 2. Baskı ve sonraki baskılar birinci seferde basılan kitapların satılıp bitmesi ve kitapçılardan gelen talebin devam etmesi üzerine yapılacaktır. Kitapçılardan talep gelmemesi durumunda yeni baskı yapılması gerekmemektedir.

18.4. Ortak yayın paketinin talep doğrultusunda baskı felsefesi gereği yayınevi kitabı 100 adet baskı ile başlatıp satıldıkça basma hakkına sahiptir. Eğer en başta basılan 100 adet satılmazsa yayınevi kitabı bir daha basma yükümlülüğünde değildir. Ortak yayın paketinin temel çalışma biçimi talep doğrultusunda baskıdır. İlk basılan 100 adet bittikten sonra yayınevi kendi insiyatifi doğrultusunda 1000 (bin) adeti geçmemek üzere yeniden baskı yapabilir.

19. DEPOLAMA
19.1. Yayıncı, sözleşme devam ettiği sürece depolama giderleri için ekstra bir ücret almaz. 20. Ortak Yayın paketi olarak adlandırılan bu sözleşmede yazar satılan kitap başına % 20 komisyon alır. KDV bu komisyondan düşülür. Yazar hiçbir şekilde ücretsiz kitap isteme hakkına sahip değildir. Sözleşme bitiminde satılmayan kitapları isteme hakkına sahip değildir. Sözleşme bittikten sonra satılan kitaplardan yazar komisyon almaya devam eder.

20. İNTERNET SİTEMİZDE YAZAN GARANTİLER
20.1. İnternet sitemizde “işinizi garantiye alın” kısmında yazan garantiler sözleşme ile taahhüt altına alınmıştır. Yayınevi bu garantilere uyacağını belirtir ve uymadığı takdirde eğer yazarın maddi bir zararı olursa yayınevi bu zararı tazminat yolu ile karşılayacağını taahhüt eder.

Eserin Tahmini Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Eserin Ebatları: standart
Eserde kullanılacak Font ve Punto: standart
Eserin Tahmini Satış Fiyatı:
İmza Tarihi:
Yazarın adresi:
Yazarın Telefon Numarası:
Yazarın mail adresi:

Yazarın İmzası / Grafist Yayın Grubu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.