ESER SÖZLEŞMESİ “PROFESYONEL PAKET”

GRAFİST YAYIN GRUBU “PROFESYONEL PAKET” ESER SÖZLEŞMESI

YAZARIN ADI SOYADI:
ESERİN ADI:
TARİH:
1.TARAFLAR
1.1 İş bu sözleşme, Eserin üreticisi olan Yazar ile Zuhuratbaba Mah. Akatlar Sk. Mine Apt. No:51/BBakırköy / İstanbul adresinde faaliyetini sürdürmekte olan Grafist Yayın Grubu arasında yapılmaktadır.

1.2. İşbu sözleşme telif hakkı yazara ait olan çalışmanın (Eserin) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Eser ile daha sonra kitap haline getirilecek olan ürün, yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış olan dosya kastedilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK
2.1 Yayıncı ile Yazar arasında yapılan bu sözleşme, sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren bir ( 1 ) yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşmeyi uzatmak için her iki tarafında yazılı onayı gerekmektedir. Yazarın isteğine bağlı olarak kendisine 10 yıl dağıtım garantisini sunulmuştur. Yazar isterse bu hakkı kullanabileceği gibi isterse kullanmayıp kitabının dağıtımını durdurabilir.

3. YAYINLAMA HAKKI
3.1 İşbu sözleşme ile birlikte Yazar, yazmış, düzenlemiş ya da çevirmiş olduğu eserin basım, çoğaltım, yayın, dağıtım, satış ve tanıtım haklarını Yayıncıya vermiş bulunmaktadır.

3.2 Yayıncı, yayınladığı eserin birinci baskısı satılıp bittiğinde ikinci baskıyı herhangi bir ek ücret talep etmeden yapar. Bu maddenin geçerli olabilmesi için kitabın dağıtım kanalları ve kitapçılarda satılıp bitmesi gerekir.

3.3 Yayıncı, kitabını çıkardığı yazarın bir başka kitap yazması durumunda o kitabı liste fiyatlarında % 25 indirim yaparak yayınlamak zorundadır. Aynı yazarın 3.- 4. ve diğer kitapları için de bu madde geçerlidir.

3.4 Yayıncı, kitabı yayınlamadan önce örnek bir baskı yapar ve bu baskıyı yazara gönderir. Yazar, kendisine gelen örnek baskıyı inceler. Kapakta veya içerikte değiştirilmesini istediği hususlar varsa bunu bildirir. Aynı şekilde basılmasını istiyorsa mail yoluyla veya telefonla bildirir.

4. YAYINLAMA ZAMANI GARANTİSİ
4.1 Yayıncı, başvurunun yapılması, sözleşmenin imzalanması, YAZAR’ın ESER’iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından en geç 3 (üç) ay içerisinde ESER’i yayınlamak zorunluluğundadır. Mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil edilmemektedir. Editöryal çalışması çok uzun sürecek eserlerde yazar ve yayıncı dilerlerse bu 90 günlük süreyi uzatabilirler. Yayıncı mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa yazar doksan günlük sürenin bitiminin ardından noter kanalıyla ihtar yapar ve bu ihtarın ardından otuz gün süreyle eser hala yayınlanmamışsa sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. Yayınevi 4.1 numaralı maddeye uymadığı takdirde yazardan aldığı tüm paraları iade etmekle birlikte 2000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. Bu maddenin geçerli olabilmesi için yazarın noter kanalı ile ihtarname çekmesi şarttır.

Bu maddedeki ‘yazardan kaynaklanan gecikmeler’ ile kastedilen şunlardır:
a) Yazarın kapak tasarımı ile ilgili olarak kararsız kalması ve yeni tasarımlar istemesi. Gönderilen tasarımlar konusunda da kararsız kalması ve tekrar tasarım çalışması yapılmasını istemesi.

b) Editöryal çalışmanın ardından yazarın onayına sunulan metnin, yazarın iş yoğunluğu vb. herhangi bir sebep dolayısıyla yazar tarafından onaylanmaması, geç incelenmesi.

c) Baskıya hazır hale getirilen, yazardan onayı alınan metinin veya kapağın matbaa sürecine girecekken son anda yazar tarafından yeni değişikliklere tabi tutulması.

d) Peşin ödemelerde yazarın söz verdiği tarihte ödemeyi yapmaması, taksitli ödemelerde yazarın taksitleri hiçbir gerekçesi olmadan ödememesi. Bu durumda yayınevi çalışmayı durdurma hakkına sahiptir.

5. KİTABIN FORMATI
5.1 Grafist Yayın Grubu, eseri kitap şeklinde, kitap kağıdına basarak yayınlayacaktır. Ekstra bir kâğıt tercih edilecekse bu yazar tarafından yayınevine bildirilir. Yayınevi, eserin baskı tekniğini ve baskı ile ilgili tüm husuları belirleme konusunda yetkilidir. Yazarın özel istekleri dikkate alınır ve sözleşmeye eklenerek uygulanır.

5.2 Yayıncı, kitabın iç sayfa ve kapak tasarımlarında yazarın önerilerine göre hareket edecektir. Yazardan son onay, yazılı olarak, sözlü olarak, telefonla veya elektronik posta yoluyla alınacaktır. Yazılı, sözlü, telefon ile veya mail ile alınan onay geçerlidir. Onay için yayınevi istediği yöntemi tercih edebilir.

6. DAĞITIM GARANTİSİ VE SATIŞ
6.1. Grafist Yayın Grubu kitabın dağıtım ve satışını üstlenir. Dağıtımla kastedilen yayınlanan eserin, o eseri satmak isteyen kitabevlerine ve internet satış sitelerine dağıtılmasıdır. Satışla kastedilen yayınlanan eserin, o eseri satmak isteyen kitabevlerinde ve internet satış sitelerinde satılmasıdır. Yayınevi dağıtım ve satış süreci için ekstra bir ücret talep etmeyecektir. Dağıtım ve satış yayın piyasasının içinde bulunduğu arz talep şartlarında işleyecektir.Yayınevi yayınladığı kitabın yayın bilgilerini çalıştığı dağıtım evlerine verecek onlardan gelen siparişler doğrultusunda fatura ile çıktı yaparak kitapçılara ulaştırılacaktır. Dağıtım ve satış piyasadaki talep oranında ilerleyeceği için talebin çok yüksek olması ve tam tersi şekilde çok düşük olması söz konusu olabilir. Yayınevi yayınladığı eserin talebinin düşük olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Dağıtım garantisi ile kastedilen kitabın bütün kitapçılarda olacağının garanti edilmesi değildir, kitabın tanıtımının yapılması sonucunda kitapçılardan gelen siparişlerin aynı gün veya en geç bir gün sonra (mücbir sebepler dışında) karşılanacağının ve dağıtım faaliyetinin arz talep dengesi içinde disiplinli bir şekilde yürütüleceğinin garantisidir.

6.2. Yayınevi katıldığı fuarlarda yazarın kitabını sergilerken herhangi bir kira istemez. Fuar satışlarının tümü yazara ödenir.

6.3. Yayınevi kitabı dağıtım firmalarına verir ve kestiği faturalar üzerinden satış gelirlerini hesaplar. Satış sonrasındaki tüm kazanç yazara NAKİT olarak ödenir. Yayınevi bu süreçte kâra ortak olmaz. Tüm kâr yazarındır. Dağıtım iskontosu % 60’dır.

6.4. Kültür Bakanlığı’na yapılan satışlarda Yayıncı %8 KDV düşerek tüm geliri Yazara öder.

7.FUAR HİZMETLERİ GARANTİSİ
7.1. Yayınevi tüm yazarlarına, İstanbul Kitap Fuarı’na katılmayı mücbir sebepler dışında kesin olarak taahhüt eder. Ayrıca İzmir Kitap Fuarı, Ankara Kitap Fuarı, Trabzon, Malatya, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Adana vb. kitap fuarlarına yazarlarının yeterli talebi olduğu sürece katılmayı garanti eder. Talebin yeterli olup olmadığını belirleme yetkisi yayınevinin insiyatifindedir. Katıldığı tüm fuarlarda eğer yazarlarının talebi olursa imza günü yaptırmayı garanti eder. Fuarlardaki satış gelirlerinin hesaplaması şöyle yapılır: Yazarın imza günü anındaki tüm satış gelirleri, hiçbir iskonto düşülmeden yazara ödenir. Ödeme zamanı fuardaki imza saatidir. Yazarın imza günü biter bitmez satış ücreti hiçbir kesinti yapılmadan yazara ödenir. Yazardan imza etkiniliği için hiçbir şeklide kira vb. para talep edilemez. Fuar katılımı sırasında imza saati düzenlemelerini belirleme yetkisi yayınevindedir.

8. REKLAM HİZMETLERİ GARANTİSİ
8.1. Yayınevi, yayınladığı kitabın tanıtımını ve reklamını yapmayı taahhüt eder. Tanıtım ve reklamla kastedilen şudur: Yayınevine bağlı Edebiyat Dergisi’nde yazarın röportajını yapmak ve reklamını ücretsiz olarak yayınlamak. Yayınevine bağlı sitelerde yazarın tanıtımını yapmak, yazarın önerileri doğrultusunda haber yapmak, yazar isterse görsel bir röportajını yapmak ve bu videoyu yayınevine bağlı sitelerde ve sosyal medya hesaplarında paylaşmak. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir sayısı reklam ve dağıtım örneği olarak kullanılabilir.

9. TELİF HAKLARI
9.1 Kitabın tüm hakları Grafist Yayın Grubu’na değil yazara ait olacaktır. Kitabın film yapılması, tiyatro oyunu yapılması, dizi yapılması vb. durumlarda telif ücreti yazarın olacaktır.

10. KOMİSYON (TELİF) GARANTİSİ
10.1 Yayınevi, yayınlanan kitabın tüm gelirlerini yazarına bırakmaktadır. Satışı gerçekleştirilen kitaplara bakılarak yazara NAKİT ödeme yapılacaktır. Satış devam ettiği takdirde ikinci altı ayın sonunda ödeme yine aynı şekilde NAKİT gerçekleştirilecektir. Ödeme kitapların KDV’siz fiyatından dağıtıcı iskontosu çıktıktan sonra yapılır. Dağıtıcı iskontosu % 60’dır. Fuarlardaki satışlarda hiçbir iskonto düşülmeden yazara ödeme yapılacaktır.

10.2. Telif Ödemesi Zamanı: Yayınevi Ocak ve Haziran aylarında telif hesaplamalarını yapar ve aynı ay içinde veya en geç bir sonraki ayın sonuna kadar telif ödemesini gerçekleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yazarın kitabının çıktığı tarihin bu dönemlere dahil olabilmesi için en az 6 ay geçmiş olmasıdır. Örnek vermek gerekirse Kasım ayında kitabı çıkan ve satışı başlayan yazar Ocak ayında telif alamaz. Çünkü henüz iki aylık dönem geçmiştir ve satış sayıları belli olmamıştır. Bu yazar ancak Haziran ayında telif alabilir. Aynı şekilde Mart ayında veya nisan ayında kitabı çıkan bir yazar haziran ayında telif alamaz. Çünkü henüz satışları netleşmemiştir. Ancak ocak ayında alabilir.

10.3. Grafist Yayın Grubu Ocak ve Haziran dönemlerinde ya da en geç bir ay sonrasında telifi ödeyeceğini garanti eder. Eğer ödemezse yazar yayınevini noter yolu ile uyarır. Yayınevi bu uyarıyı aldıktan sonra en geç 30 gün içinde telif ücretini öder.

11. YAZARIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI
11.1 Yazar ile Yayınevi arasında hazırlanan sözleşmeyi iptal etmek için yazar en az otuz ( 30 ) gün öncesinden Yayınevine gerekçeli kararını bildirerek, yazılı olarak başvuru yapmak zorunluluğundadır.

11.2 Sözleşmenin iptali ile birlikte Yayınevi satış ve tanıtım amaçlı olarak elinde bulundurduğu tüm kitapları, kargo ücreti yazara ait olmak şartıyla iade edecektir. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir rakamı dağıtım örneği ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.

11.3 Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda Yayınevi satılan kitapların parasını ödeyecek, satılmayanların da iadesini kargo masrafları yazara ait olmak üzere yapacaktır. Yayınevi herhangi bir ücret iadesinde bulunmayacaktır.

11.4 Sözleşmenin kitap yayınlanmadan iptal edilmesi durumunda ise yayınevi yayın için yaptığı hazırlıkları durduracak, eğer yapılmışsa editörlük, tasarım vb. çalışmalar yazara verilecektir. Yayınevi herhangi bir ücret iadesinde bulunmayacaktır. Yazara ilerleyen bir tarihte aynı eseri veya bir başka eseri yayınlama hakkı verilecektir.

12. EDİTÖRLÜK HİZMETİ GARANTİSİ
12.1. Yayınevi, kaliteli bir editöryel çalışma, redaksiyon ve kapak tasarımı sözü vermektedir. Yazar metne onay verdikten sonra kitap baskıya girdiği andan itibaren ve basıldıktan sonra herhangi bir değişiklik ikinci baskıya kadar söz konusu olamaz.

12.2. Grafist Yayın Grubu editöryal çalışmayı, alanında yetkin bir editöre yatırmayı garanti eder. Her yazar kendi editörünün kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir.

12.3. Editörlük işlemi yapılan eser onay için yazara gönderilir. yazar, eser bir kitap ölçülerinde dizilmeden önce metinde yapmak istediği son değişiklikleri gönderilen bu doküman üzerinde yapmalıdır. Editöryel Gözden Geçirme dosyasının yazar tarafından onaylanmasının ardından yazarın metin üzerinde herhangi bir müdahalede bulunma hakkı yoktur. Yazar, kitapta ve bölüm adlarındaki değişiklikleri en başta yapmalıdır. Kitaba paragraf veya cümle ekleme ve çıkarma gibi keyfi istekler yine en başta yapılmalıdır. Kitabın içine resim, illüstrasyon ve tablo eklemek veya çıkarmak yine en başta yapılmalıdır. Kitaba önsöz, kaynakça, biyografi vb. kısımların konulup konulmayacağı en başta kararlaştırılmalıdır. Editörlük çalışması bitip Eser bir kitap ölçüleri içinde dizildikten sonra yayın sürecini uzatacağı için bu tip isteklerde bulunulmamalıdır.

12.4. Editörlük Hizmeti Garantisindeki tüm alt maddeler kitabın yayınlanma aşamasında geçerlidir. Yazarın yazılı veya sözlü veya telefon ile yapılmış onayının ardından kitap basım aşamasına alındıktan sonra editörlük ile ilgili tüm süreç son bulmuş demektir. Bu sürecin ardından yazar editörlük hizmeti garantisini düzenleyen 12. maddeyi öne sürerek bir talepte bulunamaz.

13. GRAFİK\TASARIM ÇALIŞMASI GARANTİSİ
13.1 Yayınevi grafik ve tasarım çalışmalarını alanında yetkin bir grafikere yaptırmayı garanti eder. Her yazar kendi eserinin tasarımcısının kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir. Hangi bölüm mezunu olduğunu sorma hakkına ve diplomasını görme hakkına sahiptir.

13.2. Yazar kitabı için nasıl bir kapak tasarımı istediğini anlatabilir.Tasarımcı teknik imkanlar ölçüsünde buna uygun bir tasarım yapar. Eğer yazar herhangi bir talepte bulunmamışsa Tasarımcı kendi uygun gördüğü tasarımı yapar. Yazarın isteyeceği tasarım internet ortamındaki görsellerle yapılacağı için illüstrasyon veya fotoğraf çekimi gerektirecek tasarımlar farklı bir bütçeye tabi tutulacaktır. İllüstrasyon ve özel fotoğraf çekimi isteyen yazarlar bu isteklerini belirttikleri takdirde sözleşmeye eklenecek ve gerekli bütçe tespit edilecektir.

13.3. Grafik tasarım hizmetini düzenleyen bu madde kitap basım aşamasına gelinceye kadar geçerlidir. Baskıya verilen kitaplar için tasarım konusunda her hangi bir müdahale yapılamaz ve yazar 13. maddeye dayanarak bir talepte bulunamaz.

14. SATIŞ TAKİP HİZMETİ GARANTİSİ
14.1 GrafistYayın Grubu, yayınevinden kitap çıkartan tüm yazarlara internet sitesinde bulunan satış takip özelliğini kullanmasını garanti eder. Yayınevi yazarına bir şifre verir ve yazar bu şifre ile giriş yaparak kitabının satış ve dağıtımını takip eder. Kitabın hangi dağıtım firmalarına verildiği yazılır. Yayınevi, sitesinde bulunan bu özelliğin çalıştığını garanti eder.

15. SOSYAL MEDYA HİZMETİ GARANTİSİ
15.1 Yayınevi yazarına sosyal medya tanıtımını garanti eder. Bu tanıtım içinde kitap ile ilgili haberlerin paylaşılması ve yazarın önerileri doğrultusunda kitap ile ilgili çeşitli paylaşımların yapılmasıdır. Bu organizasyonları yayınevi herhangi bir ek ücret almadan yapar.

16. YAYINCININ YAYINI DURDURMA HAKLARI
16.1 Yayınevi, yasal sorunlarla karşılaşabileceği bir çalışma olduğu anlaşıldığı takdirde, yayını durdurma hakkına sahiptir.

17. YAZAR TAAHHÜTLERİ
17.1 Yazar, Yayınevine eserin gerçek sahibi olduğunu, bu eseri kendisinin yazdığını ya da yasal haklarını elinde bulundurduğunu garanti etmektedir.

17.2 Yazar, Yayınevine ürün içerisinde bulundurduğu her türlü grafik ve görsel çalışmalarının kendisine ait olduğunu garanti etmektedir.

17.3 Yazar, Yayınevine eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını garanti etmektedir.

17.4 Yazar, çalışmaların kendisine ait olmaması durumunda bu çalışmaların haklarını aldığını gösteren yazılı izni, Yayınevine belge aktarmaları sırasında ulaştırmak zorunluluğundadır.

18. TAZMİNAT HALLERİ
18.1. ESER’le ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR’a ait olacaktır.

18.2. Yayınevi bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

18.3. Eserin satış ve dağıtımında piyasa şartları etkindir. Satış ve dağıtımın istenen yeterlilikte olmaması yayıncının sorumluluğunda değildir ve bu nedenle tazminat talep edilemez.

18.4. Herhangi bir anlaşmazlık halinde İstanbul Anadolu Yakası adliyeleri yetkilidir.

19. DEPOLAMA
19.1. Yayınevi, sözleşme devam ettiği sürece depolama giderleri için ekstra bir ücret almaz. Sözleşme bitimiyle birlikte yayınevinin depolama hizmeti taahhüdü sona erer.

19.2. Sözleşme bitiminde yazar kitaplarını alma hakkına sahiptir. Kargo ödemesi yazara ait olmak üzere kendisine gönderilebilir.

19.3.Sözleşme bitiminde yazar satılmayan kitaplarını almak istemezse yayınevi bir yıl daha ek bir ücret alarak depolama hizmeti verebilir. Yazar isterse kitaplarının kendisine gönderilmesini talep edebileceği gibi çeşitli kurumlara bağış yapılmasını da talep edebilir. Böyle bir durumda yazar talebini mail yolu ile veya yayınevi telefonuna mesaj yolu ile veya whatsapp yolu ile bildirir ve bu bildirim herhangi bir uyuşmazlıkta kanıt olarak kullanılabilir.

19.4. Sözleşme bitiminde yazar kitaplarını almak istemezse, yayınevine herhangi bir bilgi vermezse yayınevi yazarın sözleşmedeki mail adresine bir uyarı maili gönderir ve 2 hafta bekledikten sonra yazar bu maile hala yanıt vermemişse kitaplar hakkında ne yapılacağına yayınevi tek taraflı olarak karar verir. Bu karar yazara tekrar mail olarak iletilir ve 1 hafta içinde yanıt gelmezse yayınevi verdiği kararı uygular.

20.BASKI SAYISI GARANTİSİ
20.1. Grafist Yayın Grubu baskı sayısına tam anlamıyla uyduğunu ve kitabın söz verilen adette basıldığını kanıtlamak zorundadır. Yazar talep ettiği takdirde basılan kitapların fotoğrafı çekilerek yazara verilebilir. Yazar arzu ederse depoya gelip kitapları sayabilir. Yazar talep ederse Kültür Bakanlığı’nın resmi bandrol belgesi yazara gönderilebilir. Yazarın talebine rağmen bu belgeler gönderilmiyorsa yazar noter kanalıyla yayınevini uyarır. Bu uyarıyı alan yayınevi 30 gün içinde gerekli belgeleri göndermek zorundadır.

21. KİTAP TEMİN ETME GARANTİSİ
21.1. Yazar kendi kitabından talep etmesi durumunda yayınevi bu talebi en geç 7 gün içerisinde karşılamak zorundadır. Yazar kendi kitabı için ücret ödemek zorunda değildir. Ancak kargo ücretleri yazara aittir. Sözleşme süresinin bitiminde yazar satılmayan kitaplarını teslim alır. Yayınevi satılmayan kitapları vermek zorundadır. Kitaplarda % 5 ile % 10 arasında bir eksik olması doğaldır. Çünkü tanıtım için ve reklam için kullanılmaktadır.

22. İNTERNET SİTEMİZDE YER ALAN GARANTİLER
22.1. İnternet sitemizde “işinizi garantiye alın” kısmında yazan garantiler sözleşme ile taahhüt altına alınmıştır. Yayınevi bu garantilere uyacağını belirtir ve uymadığı takdirde eğer yazarın maddi bir zararı olursa yayınevi bu zararı tazminat yolu ile karşılayacağını taahhüt eder.

Eserin Tahmini Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Eserin Ebatları: standart
Eserde kullanılacak Font ve Punto: standart
Eserin Tahmini Satış Fiyatı:
İmza Tarihi:
Yazarın adresi:
Yazarın Telefon Numarası:
Yazarın mail adresi:

Yazarın İmzası / Grafist Yayın Grubu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.